K čemu slouží duhový had?

  • k rozvoji fantazie a kreativity
  • k rozvoji lokomoce a pohybu
  • pro předčtenářskou gramotnost
  • pro předmatematickou gramotnost
  • k rozvoji komunikace a spolupráce
  • na podporu orientace v prostoru
  • k rozvoji paměťových a percepčních dovedností
  • k rozvoji smyslového vnímání
  • … vlastně k celistvému rozvoji dítěte v předškolním i mladším školním věku …